Felicia-Stela  IonescuChange photo
Edit
  • Tîrgu-Mureş
Edit
EditDone Editing
Teza de doctorat Elemente aplicate de pragmatică lingvistică și de analiză automată a discursului didactic dezvoltă, într-o manieră interdisciplinară, aspecte legate de analiza automată a discursului didactic în ipostaza sa de text... more
Teza de doctorat Elemente aplicate de pragmatică lingvistică și de analiză automată a discursului didactic dezvoltă, într-o manieră interdisciplinară, aspecte legate de analiza automată a discursului didactic în ipostaza sa de text normativ, instrucțional sau educațional, uneori transmis prin intermediul calculatorului şi urmărește să releve gradul de manifestare a unor caracteristici pragmatice sau discursive, construcția universurilor semantice, relaționările şi cronologia referențială, în texte care aparțin programelor școlare și pachetelor de
lecții electronice pentru Limba şi literatura română, din cadrul programului educațional AEL.
Anunțul de susținere publică a tezei și rezumatele în limba română și în limba franceză pot fi consultate la adresa
http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/sustineri_teze/?let=I#autor
Research Interests:
La thèse de doctorat Éléments appliqués de la pragmatique et de l'analyse automatique du discours didactique développe, d'une manière interdisciplinaire, les aspects de l'analyse automatique du discours didactique dans son hypostase de... more
La thèse de doctorat Éléments appliqués de la pragmatique et de l'analyse automatique du discours didactique développe, d'une manière interdisciplinaire, les aspects de l'analyse automatique du discours didactique dans son hypostase de  texte normatif, texte instructionnel ou éducationnel, transmis parfois par l’ordinateur et qui cherche à révéler le degré de manifestation de certaines caractéristiques pragmatiques ou discursives, la construction des univers sémantiques, les interrelations et la chronologie référentielle dans des textes appartenant aux programmes d'études et aux groupes de leçons électroniques pour la discipline Langue et littérature roumaine, appartenant au programme éducationnel AEL.

http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/sustineri_teze/?let=I#autor
Research Interests:
-
author rank

Join Felicia-Stela and 36,754,103 other researchers on Academia.edu

not now
Academia © 2016